logo

Sdílená zkušenost – Edukativní programy GHMP a umělecké vzdělávání

Popis
Hlavním tématem letošního, již tradičního setkání bude výměna zkušeností z odborných praxí, stáží a náslechů edukativních programů. Jaké obsahy jsou v současné době pro umělecké obory aktuální? Čím je setkání s originálem uměleckého díla pro žáky nenahraditelné a k jakým interakcím dochází? Jak lze zakomponovat edukativní programy do formální výuky? Nejen nad těmito otázkami bychom se chtěli společně zamýšlet z různých úhlů pohledu. Přítomni budou nejen studenti z VŠ, kteří vyhodnotí své odborné náslechy edukačních aktivit v GHMP, ale i středoškolstí učitelé a studenti, kteří realizují odborné praxe v GHMP. Součástí akce bude představení několika forem praxí a stáží v GHMP i prezentace zahraničních odborných praxí absolvovaných studenty ze střední umělecké školy.

Místo konání
Edukační centrum GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci

Adresa
Karlova 189/2, Praha 1, 11000, Hl.m. Praha

Datum konání
23.5.2019 15:30:00 - 23.5.2019 19:00:00

Web
www.ghmp.cz, www.nuv.cz

Pořadatel akce
Galerie hl. m. Prahy (GHMP) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV)

Kontakt
Mgr. Lucie Haškovcová

Telefon
606 612 987

Pro správnou funkčnost aplikace je vyžadován zapnutý JavaScript.

K dnešnímu dni je zaregistrováno 154 akcí.

Zpět na mapu aktivit